Provádíme technicko - poradenskou činnost v těchto oblastech:

- deskové výměníky - návrh, servis, čištění, náhrady atd.

- výměníkové stanice - návrh, instalace, servis, poruchy, generální opravy atd.

- měření a regulace - koncepty řízení a dohledu, návrhy řešení řídicích systémů a SCADA/HMI systémů, řešení předávání dat a komunikací atd.

- kontroly software výměníkových stanic a zdrojů tepla s ohledem zejména na plnění norem v oblasti poruch a provozních havárií

- teplovodní a horkovodní strojovny - udržování tlaku, odplynění, regulace kvality a kvantity, predikce výroby atd.

 

Partneři a technologie.