Vizualizace vytváříme v komplexním SCADA/HMI objektovém software Promotic. Pomocí vytvořených aplikací lze monitorovat, řídit a zobrazovat veškeré technologie.

Prostředí obsahuje systém trendů pro uchování hodnot s časovou známkou, systém alarmů a eventů, podporu web technologií, SQL a ODBC rozhraní pro práci s databázemi, rozhraní XML, OPC, ActiveX, DDE, komunikační ovladače pro přístup k PLC atd.

Vizualizace vytváříme s důrazem na přehlednost a komplexnost zobrazení dané technologie. Vzhledem k bohatým komunikačním schopnostem software Promotic integrujeme do jednotlivých obrazů informace ze všech dostupných zdrojů dat (PLC, měřiče, FM, ICT apod.)