Biomasový termoolejový kotel.

V obraze jsou společně vizualizovány technologie výrobce kotle a výrobce elektroodlučovače. Dále je doplněn o dodatečně dodané technologie ofuků, skrápění a kamery topeniště. 


Výměníková stanice.

Obraz s výměníkovou stanicí podává zejména informace o:

 • chodu technologií ústředního topení, přípravy teplé vody, prohřívání pasu a udržování tlaku,
 • nastavení ekvitermních křivek, žádaných teplot a tlaků, 
 • poruchách dle ČSN 0603 10 (havárie) a ostatních poruchách,
 • venkovní teplotě a stavech souvisejících s venkovní teplotou
 • procentuálním využití komponent
 • stavu displeje na řídicím systému
 • použitém firmware, software a operačním systému
 • času a datu.

Vzdáleně lze pak ovládat a konfigurovat:

 • povolení chodu celé výměníkové stanice, nebo jednotlivých technologií,
 • ekvitermní křivku,
 • denní plán ústředního topení a útlum,
 • žádanou teplotu teplé vody.

Synchronizace data a času řídicího systému se serverem probíhá automaticky.


Dálkový datalogger teplot.

Aplikace stahuje a ukládá do databáze hodnoty z přenosného dataloggeru. Ten je vytvořen řídicím systémem AMiT a LTE routerem. Výhodou je permanentní přehled o datech a funkčnosti sběru dat. Data lze také zpracovávat již během měření.