AMiT AMR-OP84

Kaskádová plynová kotelna.


AMiT APT3221WT

Řízení atrakcí letního koupaliště.


AMiT AMiNi4DW2

Horkovodní výměníková stanice.


AMiT ART4000W3

Parní výměníková stanice. 

Provádíme technicko - poradenskou činnost v těchto oblastech:

- deskové výměníky - návrh, servis, čištění, náhrady atd.

- výměníkové stanice - návrh, instalace, servis, poruchy, generální opravy atd.

- měření a regulace - koncepty řízení a dohledu, návrhy řešení řídicích systémů a SCADA/HMI systémů, řešení předávání dat a komunikací atd.

- kontroly software výměníkových stanic a zdrojů tepla s ohledem zejména na plnění norem v oblasti poruch a provozních havárií

- teplovodní a horkovodní strojovny - udržování tlaku, odplynění, regulace kvality a kvantity, predikce výroby atd.

 

Dodáváme jak software pro řídicí systémy, tak kompletní dodávky měření a regulace postavené na řídicích systémech firmy AMiT. Máme zkušenosti z různých oborů výroby a průmyslu a zejména pak výroby a dodávky tepla.

Dodávka nemusí končit pouze aplikačním software, ale Vaše zařízení integrujeme do technologické, nebo podnikové sítě. Zajistíme komunikaci s nadřazeným řídicím systémem, SCADA/HMI software, ale i mezi jednotlivými řídicími systémy. Vaší síť pak dokážeme doplnit a rozšířit i o bezdrátovou část pomocí systému Poseidon firmy ENIKA. 


zdroj: www.amit.cz

 

 

Dodáváme jak software pro řídicí systémy, tak kompletní dodávky měření a regulace postavené na řídicích systémech firmy AMiT. Máme zkušenosti z různých oborů výroby a průmyslu a zejména pak výroby a dodávky tepla.

Dodávka nemusí končit pouze aplikačním software, ale Vaše zařízení integrujeme do technologické, nebo podnikové sítě. Zajistíme komunikaci s nadřazeným řídicím systémem, SCADA/HMI software, ale i mezi jednotlivými řídicími systémy. Vaší síť pak dokážeme doplnit a rozšířit i o bezdrátovou část pomocí systému Poseidon firmy ENIKA. 


zdroj: www.amit.cz

 

 

Partneři a technologie.